صمدستان | کیانوش صمدیان

وبلاگ اختصاصی کیانوش صمدیان

صمدستان | کیانوش صمدیان

در کنار شما بودن ، هدف ماست

صمدستان | کیانوش صمدیان

قدرتی در نوشتن با قلم
1 2 3

۲ مطلب با موضوع «صمدستان :: مورد داشتیم» ثبت شده استلطفا کانال ما را در تلگرام حمایت کنید (Samadestan Page)

مورد داشتیم کفاش به دختره گفته شماره پاتون چنده

.

.

.

.

.

خدا شاهده دختره برگشته میگه : هنوز براش موبایل نخریدم :|

میگن کفاش مردن رو به موندن ترجیح داد :|