وقتی تو فیسبوک داریم مطالب مذهبی و عاشقانه و جوک و ... میخونیم کسی ما رو نمیبینه :|

حالا خدا شاهده اگه یه عکس دختر بیاد جلو کل همسایه ها ، خانواده ، فک و فامیل و دوست آشنا همه از در و دیوار میریزن تو اتاق :|

.

.

.

.

شانسه که ما داریم :|