واقعا بهترین شغل دنیا رو داری ...
هر کسی باشه ؛ زن ، مرد ، دختر ، پسر ، کوچک ، بزرگ ، پیرزن و پیرمرد
هر شکلی باشه ؛ زشت و زیبا ، سصیاه و سفید
از هر نوع مذهبی باشه ؛ شیعه ، سنی ، یهودی ، مسیحی و ...
از هر نوع انسانی باشه ؛ ضعیف و قوی ، فقیر و غنی
هر نوع بیماری داشته باشه ؛ سرطان ، ایدز و ...
هر شغلی داشته باشه ؛ کارگر ، مهندس ، دکتر ، کشاورز ، بیکار و ...
اصلا هر کسی برای عکس گرفتن بیاد پیشه تو ...
باید بخنده ...
خیلی ممنون از همه عکاسان که برای یک لحظه هم که شده خنده بر لبان مشتریان می آورند.