(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

در دنیایی زندگی میکنی که
                                 به هیچ وجه راه رفته را
                                                نمیتوانی برگردی
پس ...برو