جهت مشاهده در سایز اصلی بر روی تصویر کلیک کنید.


هی شیر ، سلطان جنگل ... در روز پادشاهی نکن

در روز همه چیز معلوم است

اگر میتوانی ، قدرتشو داری ، عرضشو داری

در شب پادشاهی کن

تا

گلوی تو را نیز مانند سایر قربانی های بدرم.