یه روز فال گوش وایستاده بودم داشتم حرفای پدر و مادرمو گوش میکردم ، که جمله زیر رو شنیدم

.
.
.
.
.
.
.
.
مادرم رو به پدرم : من نمیدونم این همه باغ وحش تو این میمون رو از کجا آوردی :|
یعنی کلا از اون به بعد نصف بدنم فلج شده :|