دختره شبیه دفترچه یادداشت میمونه ، از صفحه آخر نوشته شده و صفحاتش همه پاره شدن بعد استاتوس زده و گفته
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آخه به تو چه که چی گفته :|
اصلا به تو ربطی داره که چی گفته :|
آقا اصلا بع ما چه که چی گفته :|
ای بابا ، همسن و سالای شما دارن با ربات آدم میسازن اونوقت شما دنبال استاتوس دختر مردم میگردی :|
عجب گیری کردیما از دست شما :|