به تصاویر زیر دقت کنید(جهت بزرگنمایی تصویر روی آنها کلیک کنید) :


اینها شاید چند تصویر از زندگی آنها باشد ...
انسان هایی که روزه میگیرند هیچگاه حال گرسنگان را درک نمیکنند ؛ واقعا هم همینطور است !
در این دنیا جمعی از انسان ها وجود دارند که همیشه روزه هستند ؛ روزه ای بدون سحری ؛ روزه ای با بوی غذاهای ندیده ؛ روزه ای بدون شسته شدن دست ها ؛ روزه ای بدون صدای اذان !
خدایا ؛ آیا روزه ی این انسان ها را قبول میکنی ؟! یا شاید رفتن گرد و غبار به گلویشان روزه هایشان را باطل میکند ؟ولی حتی هستند کسانیکه آنقدر در خوشی های خود گم شده اند که نمیدانند هم نوع و هم سن های خودشان در گوشه و کنار خیابان ها گرسنه خوابیده اند.
هستند کسانیکه آنقدر پول دارند که میتوانند نصف یک کشور را بخرند ولی هیچ کمکی به کسانیکه در ماه یک بار خرده نان میخورند هیچ کمکی نمیکند.
و هزاران "هستند" دیگر که در بغض مانده اند ...


غذاتون چیه واسه افطار ؟ قورمه سبزی ؟ پلو ؟ خورشت ؟ چی دارید ...
وقتی غذا رو میخورید خدا رو شکر میکنید درسته ؟!
میدونید خدا ازتون شاید راضی نباشه ... میدونید شاید خدا بخواد شما یه لقمه به کسانیکه تو کوچه و خیابون گرسنه میخوابند کمک کنی ؟
شاید خدا با این کارا ترو به امتحان کشیده ؟

خیلی حرف هست که تو گلوم مونده ولی نمیتونم بگم ... ولی یادتون باشه یه زمانی هم گفته بودم "قسم میخورم روزی خواهد شد که سکوت نیز فریاد خواهد زد" ، به این روزا چیزی نمونده ...

با صدقه دادن ، روزه گرفتن ، نماز خوندن ، مسجد رفتن و ... در نزد خدا آدم خوبی شناخته نخواهید شد ... با یک لقمه غذا شکم فقیری را سیر کردن میتوانید در نزد خدا بهترین دوست او باشید ...