سرعتی که من در ج**ق (فعالیت دستی) دارم

.

.

.

.

.

.

بروسلی در زدن مشت و لگد به حریفان خود ندارد :|

من :|

بروسلی O_o

جکی چان O_O

جتلی o-o

فدراسیون بوکس :))

قدراسیون ووشو :|

دست من :(