یه نفر اومد در خونه ما رو زد
گفتم کیه ؟
گفت منم
از صداش معلوم بود که دختره
رفتم در و باز کردم دیدم با شورت واستاده جلوم :|
ترسیدم اولش ، بعد گفتم خب اونم نمیپوشیدی :|
بعد دیدم شورتشم در آورد :|
.
.
.
آمریکا خواهش میکنم :| ترو به اون خانم مذاکره کننده قسم تحریم کن ما رو :|
چند روزی بگذره کشورمون به فنا میره هاا :|