مثله تموم عالم ، حاله منم خرابه ، خراااااااااابه ، خرااااااااااااااااااااااااابه

مثله تموم وقتا ، جوراب منم سوراخه ، سوراااااااااااخه ، سوراااااااااااااااااااااااااخه

منقال صبورم اینجا طاقت خاموشی نداره ، ندااااااااااااااره ، ندااااااااااااااااااااااااره

طاقت اینکه پیشش سیگار بکشم نداره ، نداااااااااااره ، نداااااااااااااااااااااااااااااااره

پولی واسم نمونده

دنیا برام خرابه

داد میزنم که دیوث

بدن من بی تریاکه

تریاکمو دزدیدی از من ، رسم رفاقته این

پولی بهم ندادی ، عشق و صداقت این

دشمن راه دورم درد و خماریم زیاده

خیابون به جز جوب هیچی به من نداده