بعضیام یه جوری خودشونو میگیرن انگار مدیر گوگل ، یاهو ، بینگ و ... هستن :|
.
.
.
.
یکی نیست بگه اخه به من چه ربطی داره :|
میگیره که بگیره :|
خودشو نگیره ، عمه ی منو بگیره :|
ای بابا چه بدبختی بدست اوردیما از دست خودم :|
چی از جوون خودم میخوام :|