تا حالا دقت کردین اون موقعی که نباید حرف بزنند در تماشای فیلم حرف میزنند :| (خانواده رو میگماا :|)