پول برای کارگر تکه کاغذی است که باید برای بدست آوردنش تکه سنگی را از زمین بلند کند.

پول برای فاحشه تکه کاغذی است که باید یک شب زیر تکه گوشتی بخوابد.

پول برای یتیم تکه کاغذی است که باید برای دیدن آن اشکاهاشو بریزه.

پول برای یه دختر جوان تکه کاغذی است که باید برای بدست آوردنش خود نمایی بکند.

پول برای یه پسر جوان تکه کاغذی است که باید برای بدست آوردنش جوونیشو حروم کنه.

پول برای ما تکه کاغذی است که به خاطر نداشتنش پدر و مادرمون رو به خانه سالمندان میفرستیم.

پول بهتر است یا خدا ؟!

در یک کلمه ، پول !

کیانوش صمدیان