جهت مشاهده تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید.

هی شیر با نعره هایت مرا نترسان ، کاری نکن زوزه بکشم.