ای کاش دنیای واقعی من هم مثله دنیای مجازی بود ... با یک لایک و یک نظر دردهایم فراموش میشدند.

کیانوش صمدیان