حواسمون به دستای خالی دم عید باشه ... !

اگه دیدید کسی تو سفره عیدش چیزای کم یا ارزون قیمت گذاشته از خودتون به بهترین روش پذیرایی کنید :)

سعی کنید با لبخند رو سفره اش بشینید ... !

با یه دونه قند و چای بهترین پذیرایی بکنید ... !

تا خدا هم از شما پذیرایی بکند :)