(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

یک هفته تنها ماندم و دلم گرفت
        خدایا
              تو چگونه دلی داری ؟