(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

عطری که من برات خریدم رو
                    واسه اون میزنی ؟