وقتی پدر داری یعنی یک کوه پشتته

وقتی مادر داری یعنی رفیقت جوره

وقتی خواهر داری یعنی گل تو خونست

وقتی داداش داری یعنی تنهایی بی معنیست


دیدی تمامی طبیعتی که خدا آفریده رو میتونی از نزدیک و در کنار هم ببینی ...

طبیعت خدا اگر در کنار هم باشد زیبا خواهد بود ...

قدر این طبیعت ها را بدونید ... شاید روزی یکی از اینها نباشد ...

کیانوش صمدیان