دیگه نمیام نت :(

صمدستون رو هم آپ نمیکنم :(

.

.

.

.

.

الکی مثلا شما هم بگید نه ترو خدا بمون :)

تو بری من میمیرم :)

بی تو زندگی معنی نداره :)

.

.

بعد منم قبول کنم و بمونم :D