(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

در دنیایی زندگی میکنی که
                      بهترین رفیقت
                               سیگار است