(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

آخر هر عاشقی ، تنهاییست
آخر هر دوستی ، دشمنیست
آخر هر رفاقت ، شکایتیست
آخر هر صداقت ، دروغیست