میدانی از دوری تو چه کشیدم ...

.

.

.

.

.

.

دو سیب آلبالو :D

چیه همش که نباید عاشقانه باشه :|