(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

هی عزرائیل
              هر وقت آمدی
برای بردنم
            سر و صدا نکن
او خواب است