(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

رفیق هایم گفتند
                    تنهایت میگذارد
اما من باور نکردم ...