(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

هی تو لاشی
                    تو فکرشی با ما باشی ؟
                    نه سعی کن از زیرش
                                         پاشی