یه روزی داشتیم از یه کوچه ای رد میشدیم ، دیدیم یه نفر نشسته داره آواز میخونه :|

بعد میخواستیم سر به سرش بزاریم ، بهش گفتیم بگو : دو ساله ( بعد از اینکه این حرف رو زد ما بگیم : بابات گو ساله ) :|

بعد بهش گوفتیم بگو دو ساله :|

برگشت گفت : گو شاله :|

ما هم فکر کردیم داره ما رو مسخره میکنه گرفتیم عینه خر زدیمش :|

بعد از اون کتک کاری فهمیدیم که معتاد بوده :|

.

.

.

نتیجه اخلاقی شو هر کی بگه ، بهش یه شارز میدم :|