(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

دلی را که رفیق میشکند ...
خدا هم نمیتواند درستش کند.