یه روز یه خرس و مرغ با هم ازدواج میکنن ، میدونید بچشون چی میشه ؟

.

.

.

.

جانه من توقع داشتی خرس و مرغ با هم ازدواج کنند :|

آخه خرس با مرغ ازدواج میکنه :|

ترو خدا آبروی جامعه رو نبرید برید کمی مطالعه انجام بدید :|

حتما دانشجویی ؟؟؟ هان ؟؟؟ :| ؟؟؟