(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

سگ ها از ترس انسان ها
                              با وفا شدند
سگ کجا ؟                   وفا کجا ؟