(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

هِی تو رَفیق ...
    نیم کیلو هَم نَباش
            دویست گِرم
                                باش ...
ولی مَرد باش