(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

رفیق...
     تو مرا اسیر آزاد کردن خود کردی