(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

تنها جایی که
               آرامم میکرد
                      آغوش تو بود که
الان جای دیگریست ...