(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

بزرگترین اشتباه من تو زندگی این بود که
به
      رقیب هایم گفتم
                           رفیق ...