בَر این בُنیا اَز בو چیز בَر عَجَبَم ...
 
                          یِڪے اینڪـہ چِرا بـہ בُنیا آمَـבـہ ایم
 
 وَ
 
                          یِڪے اینڪـہ چِرا اَز בُنیا خواهیم رَفت

کیانوش صمدیان